top of page

Zemní a stavební práce 

Výstavba inženýrských sítí 

- výstavba kanalizací 

- výstavba vodovodů

- výstavba optických sítí

Zemní práce a rekultivace

- rekultivace

- výkopy základů, bazénů

- úpravy terénů

- výstavba lesních cest a cyklostezek

bottom of page